Parkering

På Tiller Torget finner du 500 parkeringsplasser og flere ladestasjoner.

Parkering

Antall parkeringsplasser: 500

Ladepunkter for elbil

Åtte ladeplasser for elbil hvorav 2 er hurtigladere, finner du ved Ivar Lykkes vei 5 (ved Kiwi).